Projektom nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, nabavljeni su za kućanstva sa područja Općine Veliko Trojs" />
Podjela spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada korisnicima javne usluge - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Projektom nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, nabavljeni su za kućanstva sa područja Općine Veliko Trojstvo spremnici zapremnine 120 litara za papir/karton od HDPE materijala plave boje i spremnici zapremnine 120 litara za plastiku od HPDE materijala žute boje.


Nabava spremnika sufinancirana je sa 85% bespovratnih EU sredstava, dok je preostala sredstva osigurala Općina Veliko Trojstvo, te se spremnici korisnicima javne usluge predaju na daljnje korištenje bez naknade.Obavještavamo korisnike javne usluge odvoza komunalnog otpada s područja Općine Veliko Trojstvo, da će se od  3. do 19. studenoga 2021. godine u vremenu od 8:00 do 15:00 sati vršiti podjela spremnika na korištenje, sve prema niže navedenome rasporedu. U slučaju iznimno loših vremenskih uvjeta, podjela se odgađa za prvi slijedeći radni dan. 


Cilj projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, povećale količine reciklabilnog otpada i ispunila obveza odvojenog prikupljanja i recikliranja otpadnog papira i kartona, te otpadne plastike.

Natrag