Projekt rekonstrukcije i opremanja kulturnog centra nalazi se iznad praga prolaznosti - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

NovostiProjekt Općine Veliko Trojstvo: Rekonstrukcija i opremanje građevine javne i društvene namjene - kulturni centar, nalazi se prema danas objavljenoj inicijalnoj rang listi od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za Treći natječaj iz tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, na 10. mjestu i iznad je praga prolaznosti od ukupno 250 prijavljenih projekata prijavljene ukupne procijenjene vrijednosti veće od 1,2 milijarde kuna.


Ukupna vrijednost prijavljenoga projekta iznosi 7.110.746,39 kuna, a mogući iznos sredstava potpore 6.904.577,35 kuna.


Inicijalne rang liste objavljene su isključivo radi informiranja javnosti i korisnika, te ni na koji način ne određuju konačan redoslijed korisnika, ali svakako veseli da se zasada nalazimo u krugu samo 23 projekta u RH koji su iznad praga prolaznosti. Nakon što Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provede administrativne kontrole prvog dijela zahtjeva za potporu, a po završetku postupka odlučivanja o žalbi i prihvaćanja izdanih akata, ukoliko projekt ostaje iznad praga dostatnih sredstava potpore, sklopiti ćemo ugovor o financiranju i započeti sa provedbom.

Natrag