Prijedlozi za iniciranje izrade izmjena i dopuna Prostornog plana - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

NovostiObavještavamo javnost da Općina Veliko Trojstvo ima namjeru pokrenuti postupak za izradu i donošenje izmjena i dopuna prostornog plana, te stoga tijekom veljače 2022. godine zaprima prijedloge/inicijative u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje izmjena i dopuna prostornog plana.


Postupak izrade prostornog plana propisan je Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 – dalje u tekstu: Zakon).


Člankom 86. Zakona određeno je da izrada prostornog plana započinje na temelju odluke o izradi prostornog plana. Odluku o izradi Prostornog plana Općine Veliko Trojstvo donosi Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo, a ista se objavljuje u Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo.


Prostorni plan uređenja Općine Veliko Trojstvo je prostorni plan lokalne razine, slijedom čega se može mijenjati i dopunjavati, te izradu njegovih izmjena i dopuna može inicirati svatko sukladno odredbama članka 85. Zakona.


Slijedom navedenog podnesci fizičkih ili pravnih osoba koji se odnose na promjenu planske namjene određene katastarske čestice, evidentirat će se kao prijedlog/inicijativa za stručnu analizu zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna.


Prijedlog/inicijativa za izmjenu Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trojstvo podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo, Veliko Trojstvo, Braće Radić 28, osobno u pisarnici, putem e-maila juo@veliko-trojstvo.hr ili poštom na navedenu adresu.

Natrag