Prijava šteta od prirodne nepogode - POPLAVE - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

NovostiZbog vremenskih nepogoda prekomjernih količina oborina koje su na području Općine Veliko Trojstvo uzokovale poplavu te nanijele velike materijalne štete na poljoprivrednim usjevima, građevinskim objektima i infrastrukturi tijekom mjeseca svibnja i lipnja 2023. godine, na zahtjev Općinskog načelnika Općine Veliko Trojstvo, župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 15. lipnja 2023. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode od poplave (KLASA: 920-03/23-01/09, URBROJ: 2103-20/01-23-13).


Pozivaju se oštećenici da nastalu štetu od prirodne nepogode – poplave na poljoprivrednim usjevima odnosno građevinama, prijave u pisanom obliku na propisanom Obrascu PN u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo od 16. do 23. lipnja 2023. godine (osam dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode) u vremenu od 7:00 do 15:00 sati. Prijavu je moguće poslati i putem e-pošte na adresu info@veliko-trojstvo.hr potpisanu i skeniranu sa priloženim dokumentima.


Štetu na poljoprivrednim usjevima mogu prijaviti poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a za prijavu je potrebna osobna iskaznica, te LIST A i LISTOVI B Zahtjeva za potporu za 2023. godinu (poticaj). Ukoliko je šteta nastala na ekološkoj proizvodnji, isto je potrebno naznačiti na prijavi.


Štetu na građevinama mogu prijaviti vlasnici, a kod prijave je potrebno priložiti dokaz o vlasništvu i dokaz da je građevina postojeća u smislu odredbi Zakona o gradnji (Građevinska dozvola, rješenje o izvedenom stanju, …).


Ukoliko je šteta nastala na poljoprivrednim usjevima odnosno građevinama osiguranima kod osiguravajućih kuća, isto je potrebno naznačiti u prijavi.


Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, sukladno članku 20. stavak 4. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19), između ostalih se ne dodjeljuju za štete na imovini koja je osigurana, za štete na imovini za koju nisu bile poduzete propisane mjere zaštite od strane korisnika ili vlasnika, za neizravne štete, štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama, te za štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine.

Natrag