Potpisani Ugovori za izgradnju parkirališta u Velikom Trojstvu - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Potpisani su Ugovori za izvođenje radova i stručan nadzor na projektu „Građenje građevine športsko-rekreacijske namjene, 2.b skupine - građenje parkirališta“, na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 897/3 k.o. Veliko Trojstvo (Veliko Trojstvo, Ulica Braće Radić), a koji se odnose na izgradnju parkirališta (donji ustroj, kolnička konstrukcija, opremanje prometnom signalizacijom), izgradnju sustava odvodnje oborinskih voda i uređenje zelenog pojasa, na površini obuhvata predmetnog zahvata koja iznosi 1.035,00 m2, kroz izvođenje slijedećih glavnih vrsta radova: pripremni i zemljani radovi, montažni i armirano-betonski radovi, asfalterski radovi, uređenje okoliša i završni radovi, te oborinska odvodnja s parkirališta.


Radove ukupne vrijednosti 58.643,25 eura izvesti će Poduzeće za ceste d.o.o. iz Bjelovara, stručan nadzor nad izvođenjem radova vrijedan 1.250,00 eura pružati će Prostor EKO d.o.o. iz Bjelovara, a završetak radova je predviđen do svibnja ove godine. 


Navedeni projekt, prethodno je prijavljen na Javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Program održivog razvoja lokalne zajednice, te se nadamo pozitivnom rezultatu, odnosno sufinanciranju projekta.
Natrag