Potpisan je Ugovor o jednostavnoj nabavi sa poduzećem Gradatin d.o.o. iz Sesveta za nabavu komunalne opreme i to 778 k" />
Potpisan je Ugovor za nabavu kanti za biootpad - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Potpisan je Ugovor o jednostavnoj nabavi sa poduzećem Gradatin d.o.o. iz Sesveta za nabavu komunalne opreme i to 778 kanti za odvojeno sakupljanje biootpada vrijedan 20.617,00 eura sa PDV-om. Radi se o PEHD kantama za odvojeno sakupljanje biootpada koje udovoljavaju svim standardima prema pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj, zapremnina kanti je 120 litara, boja kompletne kante je smeđa, biti će otporne na utjecaj UV zraka te na niske i visoke temperature kao i na kemijske i biološke utjecaje, a svaka kanta će na svom prednjem dijelu imati otisnut logotip Općine Veliko Trojstvo i numeraciju.


Rok isporuke kanti je 90 dana, te će odmah nakon isporuke biti podijeljene kućanstvima na području Općine bez naknade, s ciljem dodatnog razvrstavanja otpada na odgovarajući i pravilan način, kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada na području općine Veliko Trojstvo, odnosno kako bi se stanovnicima omogućilo dodatno razvrstavanje i recikliranje komunalnog otpada.


Nabava kanti za biootpad nastavak je uspješnog procesa pravilnog gospodarenja otpadom na administrativnom području Općine Veliko Trojstvo, te je sufinancirana sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Natrag