Disable Preloader

EU projekti

Naziv projekta:
„Trojačke ruže – faza III“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0423

Kratki opis projekta:
Nositelj projekta je Općina Veliko Trojstvo.

Partneri na projektu:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar i udruga Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo.
Projekt će omogućiti zapošljavanje 10 žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, s prednošću ranjivih skupina u lokalnoj zajednici, na području Općine Veliko Trojstvo, koje će u roku od 6 mjeseci skrbiti o minimalno 60 krajnjih korisnika u svrhu povećanja kvalitete života istih i smanjenja socijalne isključenosti..

Cilj i očekivani rezultati projekta:
Opći cilj projekta:
Omogućiti zapošljavanje i ulazak na tržište rada ženama pripadnicama ranjivih skupina na slabije razvijenom području s većom nezaposlenosti.

Specifični cilj projekta:
ciljanoj skupini, teže zapošljivim ženama, unaprijediti radni potencijal pružanjem mogućnosti za aktivno sudjelovanje na tržištu rada, razviti njihovu socijalnu uključenost, a krajnjim korisnicima pružiti skrb, potaknuti socijalnu uključenost, i podići kvalitetu života.
Projektom će se smanjiti nezaposlenosti ciljanih skupina žena. Izravno uključenje na tržište rada u lokalnoj zajednici će im pružiti mogućnost da svojim radom dokažu svoju vrijednost i razvijaju radni potencijal. Također, krajnjim korisnicima s područja općine projekt će omogućiti poboljšanu skrb u svakodnevnom životu, čime će zbog povećanja kvalitete života direktno utjecati na prevenciju prerane institucionalizacije. Time će projektne aktivnosti izravno doprinijeti zadovoljenju potreba i rješavanju problema ciljane skupine i krajnjih korisnika.

Aktivnosti projekta:
Kroz projekt će se zaposliti 10 žena iz ciljne skupine na period od 6 mjeseci (od 1. prosinca 2022. godine do 31. svibnja 2023. godine) koje će pružati potporu za 60 krajnjih korisnika, pružajući im pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Ukupna vrijednost projekta:
494.365,00 HRK, intenzitet potpore 100% (EU 85% iz Europskog socijalnog fonda, RH 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske).

Razdoblje provedbe projekta:
8 mjeseci od 21. listopada 2022. godine.

Kontakt osoba za više informacija:
Dražen Juranić, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, +385 98594204, juranic@veliko-trojstvo.hr.