Disable Preloader

EU projekti

Naziv projekta:
Građenje građevine javne i društvene namjene, 2.b skupine – mrtvačnica u Višnjevcu

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Mjera, podmjera i tip operacije:
Mjera 19 „LEADER – CLLD“, Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Tip operacije 3.1.1. "Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a" iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Sjeverna Bilogora za razdoblje od 2014. - 2020., koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. godine.

Kratki opis projekta:
Projektno ulaganje provoditi će se na području naselja Višnjevac u sastavu Općine Veliko Trojstvo.

Projekt je prvenstveno namijenjen korisnicima groblja Višnjevac, koji su mještani više naselja s područja Općine Veliko Trojstvo, a kroz realizaciju projekta, osigurati će se nova i primjerena građevina javne i društvene namjene – mrtvačnica kojom će se osigurati uvjeti potrebni za sahranu preminulih.

Cilj i očekivani rezultati projekta:
Realizacijom projekta ostvariti će se: odnosno izgraditi nova zgrada mrtvačnice unutar tlocrtnog gabarita 9,00m x 7,25m, ukupne tlocrtne površine 64,44 m˛, odnosno građevinske bruto površine 38,71 m˛, opremljena sa odrom za pokojnika i pripadajućim klupama za korisnike, te kolicima za prijevoz lijesa pokojnika, osigurati će se sanitarni čvor na groblju koji nedostaje i to muški i ženski WC sa zajedničkim pred prostorom. Dakle, projektom će se povećati kvaliteta života i standard u općini Veliko Trojstvo kroz izgradnju komunalne infrastrukture za održavanje sahrana pokojnika.

Ukupna vrijednost projekta:
577.020,38 HRK,
Iznos potpore 150.312,00 HRK, intenzitet potpore 100% prihvatljivih troškova (EU 90%, RH 15%)

Razdoblje provedbe projekta:
12 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava.

Kontakt osoba za više informacija:
Dražen Juranić, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, +385 98594204, juranic@veliko-trojstvo.hr.