Disable Preloader

e-Obrasci

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TROJSTVO


Općina Veliko Trojstvo dodjeljuje jednokratnu financijsku potporu redovitim studentima tekuće akademske iz svog Proračuna.

Tko može ostvariti potporu?
■ Pravo na potporu ima svaki redoviti student koji ima prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo, koji je upisan u tekuću akademsku godinu na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili u inozemstvu, a koji podnese urednu prijavu na raspisani javni poziv i dostavi svu potrebnu i urednu dokumentaciju.

Visina potpore:
■ 300,00 eura po jednom redovitom studentu.

Način podnošenja prijave:
■ Prijava za ostvarivanje potpore može se podnijeti:
- u prostorijama Općine Veliko Trojstvo na prijavnom obrascu za dodjelu jednokratne financijske potpore redovitim studentima,
- elektroničkim putem posredstvom servisa Općine Veliko Trojstvo „E-podnošenje prijava“ (dostupan putem Internet stranice: www.veliko-trojstvo.hr).

Prijavi se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:
- preslika osobna iskaznice (obostrana) važeća na dan objave javnog poziva ili uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci),
- potvrda visokoškolske ustanove o upisu u tekuću akademsku godinu u statusu redovitog studenta,
- preslika kartice (ili ugovora) tekućeg ili žiro računa sa pripadajućim IBAN- om