KLASA: 112-02/23-01/002


Veliko Trojstvo, 27. rujna 2023.


Na temelju članaka 17. i 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 11. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trojstvo («Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo» broj 2/22), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trojstvo, objavio je Javni natječaj za prijam u službu: Viši referent za uredske i zajedničke poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo, koji javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111/23, „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ovdje na internet stranici Općine Veliko Trojstvo dana 27. rujna 2023. godine.


Adresa na koju se mogu podnijeti prijave na javni natječaj i rok za podnošenje prijave:Rok u kome će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja:Ostale informacije:


Sukladno odredbama članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), objavljuju se upute i obavijesti kandidatima dostupne u nastavku, a koje sadrže: opis poslova, podatke o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, područja provjere znanja i sposobnosti, te pravne i druge izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.


Ovdje na web stranici i na oglasnoj ploči objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.


U prijavi na javni natječaj navode se i osobni podaci kandidata, kandidat podnošenjem prijave na javni natječaj pristaje da se isti koriste isključivo za potrebe ovog javnog natječaja.


Zadržava se pravo poništiti javni natječaj bez dodatnog obrazloženja odnosno po provedenom natječaju ne izvršiti izbor kandidata.


- - - - - - - - - -


Veliko Trojstvo, 11. listopada 2023. godine


Na temelju odredbe članka 20., a u vezi s odredbom članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – dalje u tekstu: Zakon), a u odnosu na Javni natječaj za prijam u službu: Viši referent za uredske i zajedničke poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111/23, „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Internet stranici Općine Veliko Trojstvo dana 27. rujna 2023. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje dana 11. listopada 2023. godine Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, te mjesto i vrijeme održavanja.


- - - - - - - - - -


Veliko Trojstvo, 17. listopada 2023. godine


Na temelju članka 5. stavka 1. i 2. i članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), po provedenom postupku javnog natječaja za prijam u službu: Viši referent za uredske i zajedničke poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111/23, „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Internet stranici Općine Veliko Trojstvo dana 27. rujna 2023. godine, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trojstvo donio je dana 17. listopada 2023. godine Rješenje o prijmu u službu (KLASA: 112-02/23-01/002, URBROJ: 2103-22-4-23-14), koje se dostavlja svim kandidatima u postupku javnom objavom na web stranici Općine Veliko Trojstvo (www.veliko-trojstvo.hr) dana 17. listopada 2023. godine, a dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave što je 25. listopada 2023. godine.

" /> Javni pozivi i natječaji - Općina Veliko Trojstvo

Javni pozivi i natječaji


KLASA: 112-02/23-01/002


Veliko Trojstvo, 27. rujna 2023.


Na temelju članaka 17. i 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 11. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trojstvo («Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo» broj 2/22), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trojstvo, objavio je Javni natječaj za prijam u službu: Viši referent za uredske i zajedničke poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo, koji javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111/23, „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ovdje na internet stranici Općine Veliko Trojstvo dana 27. rujna 2023. godine.


Adresa na koju se mogu podnijeti prijave na javni natječaj i rok za podnošenje prijave:  • Prijave na javni natječaj s dokazima o ispu­njavanju uvjeta, podnose se na adresu: Općina Veliko Trojstvo, Braće Radić kbr. 28, 43226 Veliko Trojstvo, uz naznaku «Prijava na javni natječaj – Viši referent za uredske i zajedničke poslove».

  • Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim Novinama.


Rok u kome će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja:  • O rezultatima kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata/tkinje na web stranici Općine Veliko Trojstvo (www.veliko-trojstvo.hr), a dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave.


Ostale informacije:


Sukladno odredbama članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), objavljuju se upute i obavijesti kandidatima dostupne u nastavku, a koje sadrže: opis poslova, podatke o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, područja provjere znanja i sposobnosti, te pravne i druge izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.


Ovdje na web stranici i na oglasnoj ploči objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.


U prijavi na javni natječaj navode se i osobni podaci kandidata, kandidat podnošenjem prijave na javni natječaj pristaje da se isti koriste isključivo za potrebe ovog javnog natječaja.


Zadržava se pravo poništiti javni natječaj bez dodatnog obrazloženja odnosno po provedenom natječaju ne izvršiti izbor kandidata.


- - - - - - - - - -


Veliko Trojstvo, 11. listopada 2023. godine


Na temelju odredbe članka 20., a u vezi s odredbom članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – dalje u tekstu: Zakon), a u odnosu na Javni natječaj za prijam u službu: Viši referent za uredske i zajedničke poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111/23, „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Internet stranici Općine Veliko Trojstvo dana 27. rujna 2023. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje dana 11. listopada 2023. godine Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, te mjesto i vrijeme održavanja.


- - - - - - - - - -


Veliko Trojstvo, 17. listopada 2023. godine


Na temelju članka 5. stavka 1. i 2. i članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), po provedenom postupku javnog natječaja za prijam u službu: Viši referent za uredske i zajedničke poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111/23, „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Internet stranici Općine Veliko Trojstvo dana 27. rujna 2023. godine, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trojstvo donio je dana 17. listopada 2023. godine Rješenje o prijmu u službu (KLASA: 112-02/23-01/002, URBROJ: 2103-22-4-23-14), koje se dostavlja svim kandidatima u postupku javnom objavom na web stranici Općine Veliko Trojstvo (www.veliko-trojstvo.hr) dana 17. listopada 2023. godine, a dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave što je 25. listopada 2023. godine.Javni natječaj za prijam u službu: Viši referent za uredske i zajedničke poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko TrojstvoUpute i obavijesti kandidatima sadrže: opis poslova, podatke o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, područja provjere znanja i sposobnosti, te pravne i druge izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.Na temelju odredbe članka 20., a u vezi s odredbom članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – dalje u tekstu: Zakon), a u odnosu na Javni natječaj za prijam u službu: Viši referent za uredske i zajedničke poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111/23, „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Internet stranici Općine Veliko Trojstvo dana 27. rujna 2023. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje dana 11. listopada 2023. godine Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, te mjesto i vrijeme održavanjaRješenje o prijmu u službu, KLASA: 112-02/23-01/002, URBROJ: 2103-22-4-23-14, 17. listopada 2023., Viši referent za uredske i zajedničke poslove

 

Natrag