Na temelju članaka 17. i 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 11. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 4/24), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trojstvo objavio je Javni natječaj za prijam u službu: Referent za proračun, financije i računovodstvo - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo, koji Javni natječaj je objavljen u «Narodnim novinama» broj 81/24, «Burzi rada» Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ovdje na internet stranici Općine Veliko Trojstvo dana 10. srpnja 2024. godine.


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispu­njavanju uvjeta, podnose se na adresu: Općina Veliko Trojstvo, Braće Radić kbr. 28, 43226 Veliko Trojstvo, uz naznaku «Prijava na javni natječaj – Referent za proračun, financije i računovodstvo» u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.


Sukladno odredbama članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), objavljuju se upute i obavijesti kandidatima dostupne u nastavku, a koje sadrže: opis poslova, podatke o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, područja provjere znanja i sposobnosti, te pravne i druge izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.


Ovdje na web stranici i na oglasnoj ploči objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.


U prijavi na javni natječaj navode se i osobni podaci kandidata, kandidat podnošenjem prijave na javni natječaj pristaje da se isti koriste isključivo za potrebe ovog javnog natječaja.


Zadržava se pravo poništiti javni natječaj bez dodatnog obrazloženja odnosno po provedenom natječaju ne izvršiti izbor kandidata.

" /> Javni pozivi i natječaji - Općina Veliko Trojstvo

Javni pozivi i natječaji


Na temelju članaka 17. i 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 11. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 4/24), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trojstvo objavio je Javni natječaj za prijam u službu: Referent za proračun, financije i računovodstvo - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo, koji Javni natječaj je objavljen u «Narodnim novinama» broj 81/24, «Burzi rada» Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ovdje na internet stranici Općine Veliko Trojstvo dana 10. srpnja 2024. godine.


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispu­njavanju uvjeta, podnose se na adresu: Općina Veliko Trojstvo, Braće Radić kbr. 28, 43226 Veliko Trojstvo, uz naznaku «Prijava na javni natječaj – Referent za proračun, financije i računovodstvo» u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.


Sukladno odredbama članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), objavljuju se upute i obavijesti kandidatima dostupne u nastavku, a koje sadrže: opis poslova, podatke o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, područja provjere znanja i sposobnosti, te pravne i druge izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.


Ovdje na web stranici i na oglasnoj ploči objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.


U prijavi na javni natječaj navode se i osobni podaci kandidata, kandidat podnošenjem prijave na javni natječaj pristaje da se isti koriste isključivo za potrebe ovog javnog natječaja.


Zadržava se pravo poništiti javni natječaj bez dodatnog obrazloženja odnosno po provedenom natječaju ne izvršiti izbor kandidata.Javni natječaj za prijam u službu: Referent za proračun, financije i računovodstvo - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko TrojstvoUpute i obavijesti kandidatima uz Javni natječaj za prijam u službu: Referent za proračun, financije i računovodstvo sadrže: opis poslova, podatke o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, područja provjere znanja i sposobnosti, te pravne i druge izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Natrag