Na temelju članaka 17. i 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podr" />
Javni pozivi i natječaji - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javni pozivi i natječaji

Na temelju članaka 17. i 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 11. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trojstvo («Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo» broj 2/22), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trojstvo, objavio je Javni natječaj za prijam u službu: Viši referent za uredske i zajedničke poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo, koji javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 81/22 od 13. srpnja 2022. godine i „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te ovdje na Internet stranici Općine Veliko Trojstvo, te se uz isti daju upute i obavijesti kandidatima dostupne u nastavku.


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispu­njavanju uvjeta, podnose se na adresu: Općina Veliko Trojstvo, Braće Radić kbr. 28, 43226 Veliko Trojstvo, uz naznaku «Prijava na javni natječaj – Viši referent za uredske i zajedničke poslove ». Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim Novinama.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Veliko Trojstvo, 29. srpnja 2022.


Na temelju odredbe članka 20., a u vezi s odredbom članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – dalje u tekstu: Zakon), a u odnosu na Javni natječaj za prijam u službu: Viši referent za uredske i zajedničke poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 81/22 od 13. srpnja 2022. godine, te na „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Internet stranici Općine Veliko Trojstvo, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, te mjesto i vrijeme održavanjaJavni natječaj za prijam u službu: Viši referent za uredske i zajedničke poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo.Na temelju odredbe članka 20., a u vezi s odredbom članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – dalje u tekstu: Zakon), a u odnosu na Javni natječaj za prijam u službu: Viši referent za uredske i zajedničke poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 81/22 od 13. srpnja 2022. godine, te na „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Internet stranici Općine Veliko Trojstvo, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, te mjesto i vrijeme održavanja


Natrag