Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi za 2016. godinu - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“  broj 30/15), Programa potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2016. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 5/15.), pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti potpore male vrijednosti istog Programa, KLASA: 400-01/15-01/287, URBROJ: 525-07/0882-15-2, od 29. prosinca 2015. godine i članka 54. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavio je dana 12. siječnja 2016. godine


Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2016. godinu


       Javni poziv i propisani obrasci koji su sastavni dio javnog poziva dostupni su na internet stranici Općine Veliko Trojstvo: www.veliko-trojstvo.hr, a javni poziv je otvoren zaključno do 15. prosinca 2016. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2016. godinu.


       Dodatne informacije vezano uz predmetni javni poziv mogu se dobiti osobno u sjedištu Općine Veliko Trojstvo ili na telefon 043/885-643.


Natrag