Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08.), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo raspisuje Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela.
Tekst natječaja nalazi se u privitku.
Ispod teksta natječaja naveden je opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Natrag