Energetska učinkovitost u kućanstvima - Odluka o odabiru korisnika sredstava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju raspisanog Javnog natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Veliko Trojstvo u sufinanciranju Programa „poticanje mjera EnU na obiteljskim kućama u Općini Veliko Trojstvo“, KLASA: 361-02/14-01/003, URBROJ: 2103-03-3-14-04, od 20. lipnja 2014. godine, Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjenjivanju pristiglih prijava, te utvrđivanju Liste prioriteta za dodjelu sredstava, KLASA:361-02/14-01/003, URBROJ: 2103-03-04-14-19, od 16. rujna 2014. godine, te članka 54. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo dana 17. rujna 2014. godine donio je:
Odluku o odabiru korisnika sredstava u sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Općine Veliko Trojstvo
Tekst Odluke možete pogledati na slijedećem linku:
Odluka o odabiru korisnika sredstava_ENU

Natrag