Legalizacija - Obavijest - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Podsjećamo Vas da rok za podnošenje Zahtjeva za legalizaciju istjeće 30. lipnja 2013. godine, te da se nakon proteka toga roka više neće moći podnijeti.
Nezakonito izgrađena zgrada u smislu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 86/12.), smatra se zgrada ili rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez odgovarajućeg akta kojim je odobrena gradnja ili protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine.
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se za područje Općine Veliko Trojstvo pri Odsjeku za graditeljstvo i postorno uređenje Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije, na adresi V. Lisinskog 4B, 43000 Bjelovar. Napominjemo da će navedeni Odsjek zaprimati zahtjeve i u subotu 29. lipnja i nedjelju 30. lipnja u vremenu od 8,00 do 18,00 sati.
Obrazac Zahtjeva nalazi se u privitku, a uz Zahtjev je obvezno priložiti 70,00 kuna Državnih biljega.

Natrag